World Standards Day 2013; Gratis online consult
17020 Blog

Maandag 14 oktober is het World Standards Day 2013. Net zo zinvol als Wereld Dierendag, de Wereld UFO Dag, de Dag van Europa, de Dag van de Citymarketing, de Dag van de Arbeid en Duurzame Dinsdag. Om World Standards Day dit jaar voor u toch zinvol te laten zijn, kunt u op 14 oktober 2013 Verder lezen »

Lees verder
Van vrijwillige naar verplichte accreditatie?
17020 Blog

Sinds enkele jaren is er sprake van een zekere tendens rondom de norm ISO/IEC 17020. Er is immers sprake van een verschuiving van een accreditatie op vrijwillige basis naar een wettelijk verplichte accreditatie. Wij geven een korte historische schets: Sinds 1946, destijds voor het eerst in Londen, ontmoeten delegaties uit inmiddels 163 landen elkaar om Verder lezen »

Lees verder
Meten is weten; Kalibratie van meetmiddelen volgens ISO/IEC 17020
17020 Blog

Zodra bij een inspectie meetmiddelen worden gebruikt om conformiteit vast te stellen, schrijft de ISO/IEC 17020 voor, dat deze apparatuur is gekalibreerd (ISO/IEC 17020:2012 6.2.6) en periodiek wordt getest op geschiktheid (ISO/IEC 17020:2012 6.2.3). Meetmiddelen kunnen van alles zijn; een rolmaat, een waterpastoestel, een thermometer, gewichten, etc. Om aan te tonen, dat de tijdens de Verder lezen »

Lees verder
Hoe maak ik een Kwaliteitshandboek?
17020 Blog

Wanneer een inspectie-organisatie wil voldoen aan de eisen van ISO/IEC 17020, moet het een Kwaliteitshandboek opstellen. De eisen die aan zo’n handboek worden gesteld zijn weliswaar vastgelegd in bijlage D van de 17020:2004 (in de nieuwe 17020:2012 is deze bijlage niet meer aanwezig), maar voor velen is het daarmee niet duidelijk wat er precies in Verder lezen »

Lees verder
De nieuwe ISO/IEC 17020:2012 – Overgangstermijn
17020 Blog

Onlangs maakte de RvA bekend, dat de nieuwe versie van de ISO/IEC 17020 met een overgangstermijn zal worden ingevoerd. Nieuwe aanvragen voor accreditatie zullen op basis van de nieuwe ISO/IEC 17020:2012 worden afgehandeld; reeds geaccreditateerde inspectie-organisaties krijgen een overgangstermijn tot maart 2015 om hun werkwijze en documentatie aan te passen aan de gewijzigde norm.

Lees verder